SUB JOGINDER SINGH
PARAM VIR CHAKRA
Award
PARAM VIR CHAKRA
Year of Award
1962
Service No.
JC-4547
Rank at time of Award
SUB
Unit
1 SIKH
Father's Name
Sh Sher Singh
Mother's Name
Smt Kishan Kaur
Domicile
Muktsar State : Punjab  

Citation

Citation
JOGINDER SINGH