SUB TEK BAHADUR SAHI
SHAURYA CHAKRA
Award
SHAURYA CHAKRA
Year of Award
1953 (Independence Day)
Service No.
30591-IO
Rank at time of Award
SUB
Unit
9 GR
Father's Name
NA
Mother's Name
NA

Citation

Citation
TEK BAHADUR SAHI